نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی علوم چهارم در زارچ

برگزاری کارگاه آموزشی علوم چهارم در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، کارگاه ندای تحول واندیشه علوم پایه چهارم ابتدایی با حضور" بیات " کارشناس ابتدایی ، "سلمانی" سرگروه آموزشی و جمعی از معلمین زارچ در دبستان شهید صمدی زارچ برگزار گردید.