نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچ

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرروش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح کرامت ویژه رابطین ومجریان طرح با حضور ملانوری " کارشناس مسئول اداره دوره دوم اداره کل آموزش و پرورش  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید.