نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچ

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح کرامت  با حضور میرجلیلی  " رئیس گروه آموزش ابتدایی و جمعی از رابطین و مجریان طرح  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید