نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه معلمان مقطع ابتدایی

برگزاری کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه معلمان مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛کارگاه آموزشی طرح جابربن حیان با حضور " ابراهیمی "رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و "عباسی" کارشناس عشایر این اداره کل ،ویژه رابطین و مجریان طرح مدارس ابتدایی در محل، دبیرستان دخترانه بنت الهدی برگزار گردید.