نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح جابر در زارچ

برگزاری کارگاه آموزشی طرح جابر در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح جابر با حضور ابراهیمی " رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و جمعی از رابطین و مجریان طرح  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید.