نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح تدبیر و طرح شهاب

برگزاری کارگاه آموزشی طرح تدبیر و طرح شهاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه های آموزشی طرح تدبیر و طرح شهاب با تدریس آقایان"زارع" و "طاهری" ویژه مدیران،معاونان و معلمان دوره دوم ابتدایی در محل پژوهشسرای شهید باقیان برگزار شد.