نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی مقطع ابتدایی زارچ

برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی مقطع ابتدایی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛کارگاه آموزشی ریاضی تمامی پایه های مقطع ابتدایی با حضور "سید ابراهیم حسینی"مدرس  دوره در دبیرستان دخترانه  بنت الهدی و هنرستان کوثر زارچ برگزار گردید .