نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه آموزشی-توجیهی طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور مجریان طرح در مدارس منطقه و تدریس "مهدی بابایی" و "فخرالسادات سلاتی" برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه مجریان طرح در مدارس با 4 طرح "مراقبت از خود"، " پیشگیری با رویکرد اجتماعی"، "مدارس عاری از خطر" و "مقابله با رفتارهای پرخطر" آشنا شدند.