نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران پانا

برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران پانا


برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران پانا

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ یک دوره کارگاه آموزشی برای خبرنگاران فعال پانا منطقه زارچ برگزار شد.

" کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در این کارگاه آموزشی سرعت ، دقت و اعتماد مخاطب را از عوامل موثر خبرگزاری دانست و گفت: دانش آموزان با درک واقعیت های روزمره جامعه به خصوص اهداف و سیاست های  جاری آموزش و پرورش می تواند در جهت آگاه بخشی و شفافیت موضوعات پیش قدم باشد.

" عزیزی " معاون اداره آموزش و پرورش زارچ مدرس این دوره آموزشی، خبرنگاران را با اصول و روش های خبرنویسی ، تنظیم و ارسال خبر در سایت پانا آشنا ساخت.

لازم به ذکر است دفتر نمایندگی خبرگزاری پانا با حضور خوش گفتار مدیر عامل خبرگزاری پانا کشور در سال گذشته در زارچ افتتاح شد.