نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه الگوی برتر تدریس در زارچ

برگزاری کارگاه الگوی برتر تدریس در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، دوشنبه 27 دی کارگاه الگوی برتر تدریس با حضور ابراهیمی " رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش ،بیات " کارشناس ابتدایی و جمعی از معلمین منطقه در پژوهشسرای شهید باقیان زارچ برگزار گردید.