نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر منطقه زارچ

برگزاری چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر منطقه زارچ


برگزاری چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر منطقه زارچ با حضور دبیران و اعضای کمیته های شش گانه ستاد پروژه مهر در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

در ابتدا جلسه " محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تشکر از کلیه دبیران کمیته ها ی شش گانه پروژه مهر گفت : شروع سال تحصیلی 92-93 با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد و این حاصل برنامه ریزی ، پیگیری و تعاملات سازنده عوامل اجرایی مدارس می باشد.

در ادامه دبیران کمیته به طور جداگانه گزارشی از فعالیت های کمیته ارائه نمودند

 

در پایان کمیته ها و ستاد بازگشایی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت عملکردها مثبت اعلام شد.

 

در پایان مقرر گردید کلیه فعالیت های کمیته ها و ستاد بازگشایی مدارس توسط روابط عمومی بصورت کتابچه مستند و به اداره کل ارسال گردد.