نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زارچ

برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زارچبه گزارش روابط عمومی زارچ ، همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار گردید.

در این همایش شایق رئیس اداره پیشگیری و مراقب دربرابر آسیب های اجتماعی ،حسینی تبار رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش و کارشناس تربیت بدنی  بهداشت و سلامت و جمعی از مربیان بهداشت مدارس زارچ حضور داشتند .