نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مشاوره و هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان و والدین

برگزاری همایش مشاوره و هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان و والدینبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، همایش مشاوره و هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان دختر پایه نهم مدارس متوسطه اول زارچ با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان و والدین در انتخاب رشته تحصیلی مقطع متوسطه دوم؛ و با  سخنرانی جناب آقای زارع معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، و با حضور کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ ،انتظاری معاونت آموزشی ،مختاری کارشناس آموزش متوسطه، دانش آموزان، والدین و مربیان  در محل هنرستان کوثر برگزار شد.