نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش رؤسای شورای دانش آموزی مدارس منطقه

برگزاری همایش رؤسای شورای دانش آموزی مدارس منطقههمایش رؤسای شورای دانش آموزی منطقه با حضور کمالی ریاست اداره ،زارع معاونت پرورشی و رؤسای شورای دانش آموزی مدارس منطقه در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در این جلسه رؤسای شوراهای دانش آموزی مدارس به بیان مشکلات مدارس خود در رابطه با شورا پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

اعضای جلسه همچنین با حضور در گلزار شهدا زارچ و سرچشمه با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند.