نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نهمین جلسه مدیران همیار ابتدایی

برگزاری نهمین جلسه مدیران همیار ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،نهمین جلسه مدیران همیار ابتدایی با حضور"کمالی" ریاست، "انتظاری" معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش زارچ و مدیران مدارس ابتدایی در محل دبستان شهید اخوان رحیمی برگزار شد.