نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران متوسطه اول و دوم

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران متوسطه اول و دومبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ششمین نشست هم اندیشی مدیران مقطع متوسطه اول و دوم زارچ در سال تحصیلی 97-96  به میزبانی هنرستان شهید رجایی برگزار شد.

در این جلسه که باحضور ریاست اداره، معاونت آموزشی و پرورشی ، کارشناسان آموزش و امتحانات و مدیران دو مقطع تشکیل شد؛ طرح ها و برنامه های آموزشی،امتحانات و تربیتی متوسطه در سال تحصیلی جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گزارش بازدید وزارتی از حوزه سنجش و ارزشیابی مدارس منطقه همچنین گزارش عملکرد پژوهشسرا در حوزه جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاهی و معرفی نفرات برتر از دیگر برنامه های این نشست بود.