نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست خود مراقبتی

برگزاری نشست خود مراقبتینشست خود مراقبتی، با حضور کارشناسان سلامت مرکز بهداشت شهرستان یزد و اعضای شورای سلامت اداره آموزش و پرورش در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید ضمن تشکیل شورای ارتقای سلامت در سطح مدارس ،یک نفر به عنوان مجری سلامت از طرف مدیر معرفی گردد، و 10 درصد دانش آموزان منطقه تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

شایان ذکر است این طرح با هدف توانمند کردن افراد و خانواده ها در خصوص خود مراقبتی و افزایش سواد سلامت جامعه در سطح کشور در حال اجرا است.