نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست بررسی مسائل آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان زارچ با حضور سید علی قریشی معاون نهضت سواد آموزی اداره کل و هیات همراه

برگزاری نشست بررسی مسائل آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان زارچ با حضور سید علی قریشی معاون نهضت سواد آموزی اداره کل و هیات همراهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، دراین نشست مسائل مربوط به سرانه مالی/حق بیمه/عدالت در توزیع سواد آموز/ تربیت فرهنگی  و اجتماعی سواد آموزان/جذب و تشکیل کلاس ها مورد بررسی و تصمیماتی در مورد پیگیری اتخاذ شد.

گفتنی است دیدار صمیمانه با همکاران اداری  از برنامه های معاون نهضت سواد آموزی بود.