نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نخستین جشنواره قصه گویی و قصه خوانی در منطقه زارچ

برگزاری نخستین جشنواره قصه گویی و قصه خوانی در منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،حوزه معاونت پرورشی   اداره آموزش و پرورش زارچ نخستین جشنواره قصه گویی و قصه خوانی ویژه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی در قالب های: قصه گویی، ساخت کتاب داستان، ساخت کتاب صوتی، معرفی کتاب داستان های خوب برای دیگران و خلاصه نویسی از داستان برگزار می کند.