نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان متوسطه به مناسبت 13 آبان

برگزاری مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان متوسطه به مناسبت 13 آبانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز یک دوره مسابقه دوصحرانوردی ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم زارچ با همکاری آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت دومیدانی زارچ  برگزار شد.

در این مسابقات دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مسیر چهار کیلومتری و دانش آموزان متوسطه اول مسیر سه کیلومتری جاده چرخاب زارچ تا اردوگاه کویر نوردی دانش آموزی شهید نواب صفوی چرخاب را دویدند.

در پایان مسابقه در مراسمی با حضور ریاست آموزش و پرورش، ریاست اداره ورزش و جوانان زارچ و تعدادی دیگراز مسئولین منطقه از نفرات برتر با تقدیم جوایز تقدیر شد.

گفتنی است نفرات برتر این رقابت به مسابقات استانی رشته دومیدانی اعزام خواهند شد.

نفرات برتر این مسابقات به شرح ذیل معرفی شدند:

متوسطه اول:

مقام اول ابوالفضل بابایی از دبیرستان شهید ترابی

مقام دوم علی محمد انتظاری از دبیرستان نمونه امام حسن مجتبی(ع)

مقام سوم علیرضا زارچی از دبیرستان شهید ترابی

مقام چهارم رضا آشیان از دبیرستان شهید ذاکری

متوسطه دوم:

مقام اول امیر علی عزیزی از دبیرستان علی بن ابیطالب(ع)

مقام دوم ابوالفضل دهقانی از دبیرستان علی بن ابیطالب(ع)

مقام سوم علی رضائی از دبیرستان علی بن ابیطالب(ع)

مقام چهارم حمیدرضا خوشنویس از دبیرستان علی بن ابیطالب(ع)