نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سواد آموزی

برگزاری مسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سواد آموزیمسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سواد آموزی  با حضور 25 نفر از آموزش دهندگان سواد آموزی زارچ و اشکذر و تحت نظر کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، "کمالیان" ریاست و " مومنی " معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش اشکذر به اتفاق مسئولین سواد آموزی زارچ و اشکذر از این مسابقه بازدید نمودند.