نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه درسهایی از قرآن

برگزاری مسابقه درسهایی از قرآنبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،مسابقه درسهایی از قرآن منطقه زارچ همزمان با سراسر کشور با حضور دانش آموزان متوسطه اول و دوم برگزار شد.

زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق جهانمش، کارشناس فرهنگی از این آزمون بازدید به عمل آوردند.