نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تورنی ریاضی ( تیمی ریاضی)

برگزاری مسابقه تورنی ریاضی ( تیمی ریاضی)


برگزاری مسابقه تورنی ریاضی ( تیمی ریاضی)
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ مسابقه تورنی ریاضی (مسابقه تیمی ریاضی) به صورت تیم های سه نفره با هدف آموزش غیر مستقیم مفاهیم ریاضی تقویت روحیه، نشاط ،همکاری و تعاون  در بین دانش آموزان با حضور .300  نفر از دانش آموزان  دوره ابتدایی و 150 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه برگزار شد

گفتنی است رئیس اداره و معاون آموزشی از حوزه آزمون مرحله اول تورنی ریاضی بازدید کردند

.