نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان در محل دارالقرآن

برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان در محل دارالقرآنبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، زارع معاونت پرورشی و انتظاری کارشناس بسیج دانش آموزی منطقه از مسابقات شفاهی  قرآن و عترت دانش آموزی منطقه در محل دارالقرآن بازدید نمودند.

شایان ذکر است مسابقات شفاهی  قرآن و عترت دانش آموزی در رشته های، حفظ ،قرائت ،مداحی و اذان در سه مقطع؛ ابتدایی و متوسطه اول و دوم در محل دارالقرآن کریم زارچ برگزار می شود.