نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان در کانون شهید صدوقی زارچ

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان در کانون شهید صدوقی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان سه مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و دوم در رشته های نقاشی و خط در محل کانون شهید صدوقی زارچ برگزار شد.