نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات علمی- عملکردی منطقه ای دانش آموزان ابتدایی در زارچ

برگزاری مسابقات علمی- عملکردی منطقه ای دانش آموزان ابتدایی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ بازدید از مسابقات علمی -عملکردی منطقه ای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با حضور کمالی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و بیات کارشناس ابتدایی  صورت پذیرفت.