نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات علمی- عملکردی معلمان ابتدایی در زارچ

برگزاری مسابقات علمی- عملکردی معلمان ابتدایی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ مسابقات علمی-عملکردی معلمین زارچ 14 بهمن با حضور" کمالی"ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ،" انتظاری "معاون آموزشی ،"بیات "کارشناس ابتدایی و همچنین ناظران آقایان محمدی ،غنی  و جمعی از معلمین  منطقه در محل پؤوهشسرای شهید باقیان زارچ برگزار گردید