نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در منطقه زارچ

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،مسابقات تورني تيم هاي رياضي دانش آموزان زارچ با شركت 670 دانش آموز در قالب 223 تيم سه نفره در دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و دوم در سالن شهدا دانش آموز اداره ،مدارس فاطمیه،شهید خسروی و شهید محمد برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ بیان داشت:هدف از برگزاري اين مسابقات تشويق و ترغيب دانش آموزان به مطالعه رياضي، ايجاد علاقه درسي در دانش‌آموزان، آموزش غيرمستقيم مفاهيم رياضي، ايجاد حركت و تحولي نو در عرصه رياضي ، تقويت روحيه نشاط، همكاري و تعاون بين دانش‌آموزان و ايجاد چالش براي توسعه دانش رياضي است

"حسین صفری"افزود برگزاري اين مسابقات به نوعي مهارت زندگي را در دانش آموزان براي آينده تقويت مي كند  وعملكرد علمي آنها را با انجام كار جمعي نيز نشان مي دهد.