نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی

برگزاری مسابقات آزمایشگاهیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، برای اولین بار مسابقات آزمایشگاهی  دانش آموزان متوسطه اول در پژوهش سرای شهید باقیان زارچ با هدف شناسایی استعداد دانش آموزان و آماده سازی جهت شرکت در مسابقات و فعالیت های علمی و آزمایشگاهی برگزار شد.

این مسابقات طی دو مرحله که در مرحله آموزشگاهی دانش آموزان در ۲۳۰ گروه دو نفره ودر مرحله منطقه ای 38 تیم منتخب از مرحله قبل به صورت کاملا عملی در محیط آزمایشگاه پژوهش سرای شهید باقیان به رقابت پرداختند.

که در نهایت از بین هر پایه یک گروه از پسران و یک گروه از دختران منتخب شده برای مسابقات آزمایشگاهی استانی آماده خواهند شد.