نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله نهایی درس هایی از قرآن

برگزاری مرحله نهایی درس هایی از قرآن


برگزاری مرحله نهایی درس هایی از قرآن

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ مرحله نهایی بیست و دومین دوره مسابقات هفتگی برنامه درسهایی از قرآن با حضور 20 نفر ازدانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم ( پسر و دختر) منطقه ،همزمان با سراسر استان  در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

                                         

                                         

                                          

                                         .