نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله استانی مسابقه تورنی تیم ریاضی

برگزاری مرحله استانی مسابقه تورنی تیم ریاضیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرروش زارچ، مرحله استانی مسابقات تورنی ریاضی منطقه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم در محل سالن شهدای دانش آموز اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.