نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی

برگزاری سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی


برگزاری سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی

به گزار روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی با حضور " کمالی "  رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و " زارع " کارشناس آموزش ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی در دبستان صدیقه کبری برگزار شد

" محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : مدیران مدارس با همکاری و هماهنگی با  سرگروههای آموزشی می توانند در جهت ارتقا سطح علمی دانش آموزان و آموزگاران کمک شایانی نمایند

کارشناس آموزش ابتدایی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران به ارائه گزارش عملکرد مدیران مدارس در ماه مهر پرداخت

"زارع " در ادامه نکاتی را درخصوص اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی در مدارس، بکارگیری نیروهای آموزشی و اجرای طرح های در محضر قرآن و  آداب و مهارت زندگی اسلامی را یاد آور شد.