نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه ستاد پروژه مهر 92 زارچ

برگزاری سومین جلسه ستاد پروژه مهر 92 زارچ


برگزاری سومین جلسه ستاد پروژه مهر 92 زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ سومین نشت ستاد پروژه مهر 92 زارچ با حضور " کمالی " رئیس اداره و دبیران کمیته های ستاد پروژه مهر در محل اداره برگزار شد.

در ابتدای جلسه " دهستانی " دبیر ستاد مصوبات جلسه قبل را توضیح دادند و دستور کار جلسه سوم را بیان داشتند.

در ادامه جلسه هر کدام از دبیران کمیته های شش گانه ستاد پروژه مهر به تشریح اقدامات انجام گرفته در راستای رسیدن به اهداف پروژه مهر پرداختند.

پیش از تبیین و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط دبیران کمیته ها،" کمالی " رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران اداری و آموزشی گفت : اول مهر ماه آغاز جدی کار در مدارس می باشد و با فعالیت های صورت گرفته از قبیل انتصاب مدیران شایسته، ساماندهی نیروهای آموزشی، صدور ابلاغ نیروها،ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد، نقل و انتقالات اضطراری، تعمیر و تجهیز کلی و جزئی مدارس ، زیباسازی مدارس، تبلیغ و اطلاع رسانی و... آمادگی کاملی برای شروعی پرنشاط را در مدارس داریم.

وی افزود: 30 و 31 شهریور شاهد برگزاری مراسم نمادین جشن شکوفه ها ، جوانه ها و جشن بازگشایی در مدارس تعیین شده در منطقه خواهیم بود.