نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین مرحله آزمون بهبود عملکرد

برگزاری دومین مرحله آزمون بهبود عملکردبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،دومین مرحله آزمون بهبود عملکرد منطقه زارچ همزمان با سراسر استان در مدارس متوسطه اول منطقه برگزار، شد.