نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعاتبا توجه به تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد دانش، دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد ،که همکاران محترم می توانند طبق برنامه زمانی اعلام شده در دوره های مورد نظر ثبت نام نمایند.

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

نحوه برگزاری آزمون

 

92002520

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات

12

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002521

استفاده از رایانه و مدیریت فایل (Windows7)

8

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002522

واژه پردازها (Microsoft Word2010)

26

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002523

صفحه گسترده ها (2010Microsoft Excel)

26

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002524

بانکهای اطلاعاتی (Microsoft Access2010)

26

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002525

ارائه مطالب (2010Microsoft Powerpoint)

20

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92002526

اطلاعات و ارتباطات (Internet)

12

مرکز آزمون با نرم افزار فرازما

 

92003079

مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

28

مرکز آزمون -کتبی و عملی

 

91400865

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

8

مرکز آزمون- کتبی

 

 

دوره های آموزشی مهارتهای هفتگانه (ردیف1 الی7) به دو شیوه حضوری و غیرحضوری و سایر دوره ها (ردیف 8و9) جدول به شیوه حضوری برگزار می گردد .

ثبت نام اولیه در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان LTMS.: از تاریخ 95/08/01 لغایت 95/09/25

ثبت نام قطعی در سامانه اینترنتی آموزشگاه دانش به آدرس Danesh-it.com:  72 ساعت (سه روز) پس از ثبت نام اولیه

آدرس آموزشگاه: یزد-  جنب میدان مسکن - تلفن: 36292505

تذکر1: ثبت نام فراگیران فاقد کد پرسنلی شاغل در مدارس دولتی و غیردولتی فقط با استفاده از کد ملی واز طریق سامانه اینترنتی  آموزشگاه با ایجاد حساب کاربری جدید می باشد.

تذکر2: پیش نیاز دوره آموزشی مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه ، مهارتهای هفتگانه می باشد.