نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت سوادآموزی مربیان نهضت سوادآموزی

برگزاری دوره ضمن خدمت سوادآموزی مربیان نهضت سوادآموزی


برگزاری دوره ضمن خدمت سوادآموزی مربیان نهضت سوادآموزی

 

برگزاری دوره ضمن خدمت سوادآموزی مربیان نهضت سوادآموزی

اولین دوره ضمن خدمتسوادآموزی مربیان نهضت سوادآموزی زارچ و اشکذر در محل پژوهش سرای شهید باقیان زارچ با حضور مربیان سوادآموزی منطقه زارچ و شهرستان اشکذر برگزار شد.

در این جلسه آقای کارگرزاده به عنوان مدرس اول در مورد چگونگی جذب سوادآموزان و بعد هم روش تدریس قرآن و فارسی از کتاب سواد آموزی (1) و (2) را تدریس کردند. در پایان نیز شرافت رئیس اداره سوادآموزی و حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی معاونت سوادآموزی استان از این کلاس بازدید کردند.

زارع کارشناس نهضت سوادآموزی گفت: در پایان این دوره آموزشی مربیان طی 16 ساعت با آخرین روش های آموزشی ویژه سوادآموزان آشنا خواهند شد.