نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

برگزاری دوره ضمن خدمت سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی


برگزاری دوره ضمن خدمت سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در راستای آشنایی هرچه بیشتر فرهنگیان با آسیب های مخرب ماهواره ، دوره ضمن خدمت "سبك زندگی بر مبنای آموزه های دینی" برگزار شد.