نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت

برگزاری دوره ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ دوره ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت با کد 92101731 به مدت 8 ساعت در سه گروه  در مرکز آموزش شهید باقان زارچ برگزار گردید .