نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت دروس تخصصی سواد آموزی

برگزاری دوره ضمن خدمت دروس تخصصی سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،دوره ضمن خدمت دروس تخصصی سواد آموزی طی سه روز با حضور خانم ذاکری مدرس دوره و مربیان سواد آموزی منطقه در محل پژوهش سرا ی شهید باقیان برگزار شد.