نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت اجتماعی

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ دوره ضمن خدمت تربیت اجتماعی ویژه مربیان پیشتاز و فرزانه با حضور مربیان زارچ و اشکذر و به میزبانی زارچ  به مدت 16 ساعت طی سه روز برگزار گردید؛ و مورد بازدید ریاست  و معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ قرار گرفت.