نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مهارتهای عمومی تربیت بدنی

برگزاری دوره آموزشی مهارتهای عمومی تربیت بدنی


دوره آموزش مهارتهای عمومی تربیت بدنی ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کلاس تئوری دوره آموزش مهارتهای عمومی تربیت بدنی ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی و معلمان حق التدریس در محل پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان زارچ برگزار گردید.

در این دوره که با همکاری واحد تربیت بدنی، ضمن خدمت و آموزش ابتدایی منطقه برگزار می شود؛ آموزگاران مهارت های عمومی لازم برای آموزش تربیت بدنی دانش آموزان دوره اول ابتدایی را بصورت تئوری و عملی آموزش می بینند.

گفتنی است این دوره از 12شهریور ماه آغاز و تا هیجدهم به مدت 40 ساعت ادامه دارد.