نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداریاین دوره آموزشی با کد 91707373 را به مدت 16 ساعت طبق شرایط و جدول تقویم اجرایی ذیل برگزار می گردد.

شرایط فراگیران: کلیه همکاران اداری و آموزشی

مدل برگزاری دوره: غیرحضوری با استفاده از درس افزار آموزشی

هزینه ثبت نام: 40000 ریال

ردیف

عنوان

بازه زمانی

1

ثبت نام اولیه در سامانه LTMS.medu.ir

از تاریخ 95/05/18 لغایت 95/06/02

2

ثبت نام قطعی در سامانه EBL1.ir/yazd

از تاریخ 95/06/10لغایت 95/06/20

3

توزیع درس افزار به مدارس

از تاریخ 95/07/10لغایت 95/07/15

4

توزیع درس افزار به فراگیران، مطالعه ، آزمون و ارسال کارنامه

از تاریخ 95/07/15لغایت 95/07/30

 

تذکر1: مطالعه و آزمون دوره از زمان دریافت درس افزار آموزشی قابل انجام می باشد.

تذکر2: ارسال کارنامه از طریق سایت: EBL1.ir/yazd صورت پذیرد.

تذکر3: نیروهای غیرانتفاعی، بسته حمایتی و حق التدریس می توانند با کد ملی در زمان ثبت نام قطعی در دوره ثبت نام نمایند.