نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه زارچ

برگزاری جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه زارچ با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش ، معاون آموزشی،کارشناسان آموزشی و مشاورین منطقه زارچ در اتاق کنفرانس اداره برگزار شد.

 حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این نشست گفت: هدایت تحصیلی به معنای راهنمایی و مشخص کردن یک مسیر برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف است تا بر اساس آن دانش آموزان بتوانند به صورت آگاهانه،علاقه،توانایی واستعدادشان شاخه و رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.

 وی افزود: هدایت تحصیلی به صورت یک فرآیند از دوره ابتدایی با تشکیل پرونده مشاوره‌ای آغاز می شود و با انجام مداخله‌های مشاوره ای و آموزشی تا پایان دوره دوم متوسطه ادامه می یابد، اما انتخاب شاخه، گروه و رشته تحصیلی در پایان پایه نهم صورت می پذیرد

در این نشست مشاورین مدارس زارچ نقطه نظرات و فعالیت های خود را بیان نمودند و بعد از بحث و گفتگو مصوباتی به تصویب رسید