نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته هدایت تحصیلی

برگزاری جلسه کمیته هدایت تحصیلیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه کمیته هدایت تحصیلی سال تحصیلی 97-96 با حضور ریاست و معاونین اداره آموزش و پرورش و مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول درمحل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در ابتدای جلسه کمالی ریاست اداره و همچنین انتظاری معاون آموزشی اداره و دبیر کمیته هدایت تحصیلی منطقه ؛نکات لازم در خصوص هدایت تحصیلی و رشته های تحصیلی سال آینده را به اطلاع مدیران و مشاوران رساندند.

همچنین در ادامه جلسه نحوه ی ورود به سایت همگام و نکات لازم در این خصوص آموزش داده شد.