نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی منطقه زارچ

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه کمیته برنامه ریزی منطقه زارچ با حضور ریاست اداره، معاونین و کارشناسان حراست، فناوری و آموزش متوسطه در محل اتاق ریاست برگزار شد؛ و وضعیت ابلاغ ها و اشکالات موجود در ابلاغ همکاران مورد بررسی قرار گرفت.