نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هیات امنای دبیرستان امام حسن مجتبی علیه السلام

برگزاری جلسه هیات امنای دبیرستان امام حسن مجتبی علیه السلامبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش زارچ، جلسه هیات امنای دبیرستان امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور  مدیر آموزش و پرورش زارچ و اعضای برگزار شد

در این نشست در خصوص فرم امتیاز، برگزاری کلاس های تقویتی و ارزیابی آموزشی و پرورشی دانش آموزان جهت پذیرش بحث و گفتگو شد.