نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین متوسطه اول و دوم

برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین متوسطه اول و دومبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه هم اندیشی معاونین متوسطه اول و دوم باحضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و معاون آموزشی اداره در سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش ضمن قدردانی از زحمات معاونین آموزشی در پیشرفت و روند آموزشی، در خصوص اعم از وظایف معاونین بیان کرد: معاونین آموزشی باید نظارت روزانه برهمه کلاس هادر فضای مجازی داشته باشند،ارتقاء سطح سواد رسانه ای دانش آموزان، شرکت دادن دانش آموزان در جشنواره های علمی پژو هشی ،نوجوان خوارزمی و...، استفاده از شیوه های متعدد تدریس در نیمسال دوم،برگزاری کلاس های تقویتی، برگزاری آزمون سنجش علمی و آزمون هفتگی، ارتباط و تماس با والدین دانش آموز ان،شناسایی استعدادهای خاص دانش آموزان و معرفی به پژوهشسرا، کانون و دارالقرآن، بررسی شرایط و اطلاع رسانی نحوه برگزاری امتحانات دی ماه، تحلیل نمرات امتحانات نوبت اول و ارائه گزارش در جلسه آتی و توجه به هدایت تحصیلی به خصوص برای ترمیم معدلی ها داشته باشند.

در پایان معاونین آموزشی ضمن تشکر از زحمات معلمین زحمتکش در طول نیمسال اول به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و تمهیدات لازم جهت امتحانات دی ماه پرداختند.