نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح ملی آموزش شنا (سباح)

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح ملی آموزش شنا (سباح)


برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح ملی آموزش شنا (سباح)

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ ، طی جلسه ای اجرای طرح ملی آموزش شنا ویژه دانش آموزان  پایه سوم ابتدایی  منطقه زارچ که در راستای طرح ملی  وزارتی مورد بررسی قرار گرفت.

" صادقی " کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره گفت : با توجه  به عدم وجود استخر شنا در زارچ اجراي اين طرح در استخر شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد با توجه به این  موضوع ، ایاب وذهاب و پذیرایی دانش آموزان  با ید با برنامه ریزی خاص انجام گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: دانش آموزان دختر روز های زوج از تاریخ 30 /5/92 لغایت 27/6/92 و دانش آموزان پسر روز های فرد از تاریخ از تاریخ 3/6/92 لغایت 28/6/92 در این طرح شرکت می کنند.