نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مرکز مشاوره حضرت فاطمه (س)

برگزاری جلسه مرکز مشاوره حضرت فاطمه (س)به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ،جلسه مرکز مشاوره حضرت فاطمه(س) با حضور مدیر آموزش و پرورش زارچ،معاونین  و مدیر مرکز مشاوره حضرت فاطمه(س) با موضوع تعیین نرخ جلسات مشاوره  در شیفت عصر و رفع مشکلات مرکز در دفتر مدیریت برگزار شد.