نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران مقطع ابتدایی

برگزاری جلسه مدیران مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مدیران ابتدایی پسرانه منطقه زارچ با حضور رئیس اداره و شورای معاونین در اتاق کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار شد.

در این نشست اهم مسائل آموزشی و پرورشی در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از عملکرد  فعالیت معلمان، توسط مدیران ارائه شد.